Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Thành tựu

Thành tựu

Thành tựu

Trong nhiều năm nỗ lực hoạt động, thành tựu lớn nhất mà CWD đã đạt được đó chính là trở thành điểm đến tin cậy của phụ nữ với khẩu hiệu “Phụ nữ gọi có Trung tâm”. CWD đã góp phần đem lại sự bình yên, các giá trị đạo đức, phi vật chất cho phụ nữ và gia đình, đặc biệt góp phần làm tăng vị thế và nâng cao quyền năng của phụ nữ, góp phần đáng kể thu hẹp khoảng cách giới ở Việt Nam và trong khu vực.

 15.055 Đoàn đại biểu được đón tiếp

 1.053.850 Hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế

 1.428 phụ nữ và 596 trẻ em nhận được sự hỗ trợ của Ngôi nhà Bình yên

 9.758  người và 12.863 lượt tham vấn trực tiếp, qua đường dây nóng và qua tổng đài

 17 Hội chợ từ thiện và hội chợ kết nối giao thương

 51 diễn đàn Ngày Thứ Sáu

 350 Lượt ủng hộ Peace Shop

BẰNG KHEN VÀ GIẢI THƯỞNG

Với những tác động tích cực của CWD đối với phụ nữ và cộng đồng, CWD đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng và bằng khen cao quý của Đảng, nhà nước, Hội LHPN Việt Nam cùng nhiều giải thưởng khác.

Cờ thi đua của Hội 2013

Bằng khen của Bộ Công An 2016

Bằng khen của TW Hội 2016


Bằng khen của Bộ tư lệnh hải quân 2020