Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn - sứ mệnh

Tầm nhìn

  • Trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển tin cậy và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam, nỗ lực vì sự bình yên và phát triển của phụ nữ, đặc biệt ưu tiên phụ nữ yếu thế có hoàn cảnh khó khăn.

Sứ mệnh

  • Hỗ trợ sự phát triển và nâng cao quyền năng của phụ nữ thông qua các dịch vụ hỗ trợ xã hội toàn diện và dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp

Giá trị cốt lõi

  • Hợp tác
  • Sáng tạo
  • Chuyên nghiệp
  • Hiệu quả