Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Hoạt động cộng đồng và thiện nguyện

Hoạt động cộng đồng và thiện nguyện

Hoạt động cộng đồng và thiện nguyện

CWD đã hỗ trợ cho các xã, địa phương gặp khó khăn trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; hỗ trợ các chị em nghèo tạo sinh kế gia đình; hỗ trợ cho các chị em nghèo có cơ hội được xây nhà mới qua chương trình “Mái ấm tình thương”.

Bên cạnh đó, CWD cũng thường xuyên tổ chức, hưởng ứng các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ cho phụ nữ nghèo, những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, địa bàn chịu nhiều thiên tai… CWD tìm kiếm và kết nối với nhiều tổ chức và cá nhân khác để tập trung nguồn lực thực hiện các hoạt động hỗ trợ.