Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Tư vấn, hỗ trợ Khởi nghiệp

Tư vấn, hỗ trợ Khởi nghiệp

Tư vấn, hỗ trợ Khởi nghiệp

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi sự, khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nữ: CWD tổ chức nhiều hoạt động đào tạo về khởi sự, khởi nghiệp, quản lý tài chính, quản lý hoạt động kinh doanh... , ....cho các chị em; vận hành trang Web hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tìm kiếm thị trường, giới thiệu sản phẩm của doanh nhân nữ; tổ chức gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm tại Điểm Hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm do phụ nữ Việt sản xuất; tổ chức hội chợ từ thiện, hội chợ kết nối giới thiệu sản phẩm, trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ...; ….