Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Các đối tác và nhà tài trợ

Các đối tác và nhà tài trợ

Các đối tác và nhà tài trợ

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

CÁC ĐƠN VỊ TRONG HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Học Viện Phụ Nữ

Bảo tàng Phụ nữ

Nhà xuất bản Phụ nữ

Báo Phụ nữ Việt Nam

Tổ chức Tym

Trường Lê Thị Riêng

NHÀ TÀI TRỢ VÀ ĐỐI TÁC

Tổ chức UNWOMEN

Tổ chức UNICEF

ĐSQ Úc

ĐSQ Nhật

ĐSQ Tây Ban Nha

Tổ chức MCNV

Samaritan's Purse

Tổ chức Traffic

Tổ chức Aaptip

Tổ chức Actionaid

Tổ chức CFSCD

Hội đồng Anh

Tổ chức FNF

Good Neighbors VN

Tổ chức Viri

Tổ chức Plan

World Vision

Thương hiệu áo dài

ShinWall

IOM

Quỹ Châu Á

MẠNG LƯỚI

CWD hiện nay là thành viên quốc tế:

  • Tham gia Hội đồng kinh tế và xã hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC)
  • Mạng lưới cung cấp dịch vụ xã hội hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới của ASEAN (NOSSA)
  • Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR)

ECOSOC

AICHR

Tại Việt Nam:

  • Tham gia mạng lưới bảo vệ trẻ em (CRnet)
  • Mạng lưới Giới và phát triển cộng đồng (Gencomnet)
  • Mạng lưới hành động vì bình đẳng giới (GAP)
  • Mạng lưới hỗ trợ nhạn nhân bị mua bán (RN)
  • Mạng lưới phòng chống bạo lực giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ (NEW)
  • Mạng lưới phòng chống bạo lực gia đình (DOVIPNET)