Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Hỗ trợ và tư vấn dạy nghề

Hỗ trợ và tư vấn dạy nghề

Hỗ trợ và tư vấn dạy nghề

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ trong đó quyền năng về kinh tế là một ưu tiên mà CWD hướng tới. Với mục đích hỗ trợ chị em có nghề nghiệp tạo sinh kế, tự khởi sự và khởi nghiệp kinh doanh, CWD đã tập trung vào các hoạt động:

    Hoạt động đào tạo và dậy nghề
    • Tổ chức đào tạo giảng viên nguồn, tư vấn viên về kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ Hội, hội viên tại các địa phương.
    • Bồi dưỡng nghề và kỹ năng truyền nghề cho những nghệ nhân, thợ giỏi thành giảng viên truyền nghề và lao động nữ.
    • Tư vấn và đào tạo nghề cho phụ nữ. Giới thiệu và cung ứng lao động cho thị trường trong và ngoài nước.