Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) có chức năng phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội của Hội và hỗ trợ sự phát triển toàn diện về năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực và thẩm mỹ của phụ nữ Việt Nam, được phép cung cấp các dịch vụ kinh doanh để có nguồn thu hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế.

19

năm hoạt động và phát triển

9758

Số người được tham vấn

12863

Số lượt được tham vấn

1428

Số người tạm trú NBY

1053850

Số khách hàng sử dụng dịch vụ kinh doanh

15055

Sự kiện đã tổ chức

hotel/overview_cwd_hotel.jpgGiới thiệu chung