Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) có chức năng phục vụ các hoạt động chính trị - xã hội của Hội và hỗ trợ sự phát triển toàn diện về năng lực, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, thể lực và thẩm mỹ của phụ nữ Việt Nam, được phép cung cấp các dịch vụ kinh doanh để có nguồn thu hỗ trợ cho phụ nữ yếu thế.

20

năm hoạt động và phát triển

19861

Số người được tham vấn

25995

Số lượt được tham vấn

1604

Số người tạm trú NBY

1110197

Số khách hàng đã phục vụ

16919

Sự kiện đã tổ chức

hotel/overview_cwd_hotel.jpgGiới thiệu chung