Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển tin cậy và chuyên nghiệp nhất ...

Sứ mệnh

Hỗ trợ sự phát triển và nâng cao quyền năng của phụ nữ thông qua các dịch vụ hỗ trợ xã hội...

Giá trị cốt lõi

Hợp tác - Sáng tạo – Chuyên nghiệp và Hiệu quả

9560

Số người được tham vấn

12618

Số lượt được tham vấn

1424

Số người tạm trú NBY

1053850

Số người phục vụ

15055

Sự kiện đã tổ chức

Hoạt động chính

Dịch vụ kinh doanh

Dịch vụ kinh doanh

Tạo nguồn tài chính bền vững từ các dịch vụ kinh doanh cơ sở vật chất như: lưu trú, ăn uống, tổ chức hội thảo – hội nghị; …để trợ giúp phụ nữ và hỗ trợ cộng đồng

Dịch vụ xã hội

Dịch vụ xã hội

Dịch vụ hỗ trợ xã hội toàn diện – trao quyền và nâng cao quyền năng cho phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

CWD hỗ trợ sự phát triển của phụ nữ bằng cách nâng cao quyền năng cho chị em . CWD đang cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xã hội sau:

Gói hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ bị bạo lực và buôn bán

Truyền thông, đào tạo và nâng cao năng lực

Hỗ trợ và tư vấn dạy nghề, khởi sự, khởi nghiệp, kinh doanh

Hoạt động cộng đồng, thiện nguyện