Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ Phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trở về

Với sự tài trợ của cơ quan hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECID), Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã xây dựng mô hình “Ngôi nhà Bình yên” hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về có điều kiện bình ổn về tâm lý, sức khỏe, có kỹ năng nghề nghiệp để tự tin tái hòa nhập cộng đồng với các dịch vụ: Cung cấp nơi ăn ở an toàn; Chăm sóc sức khỏe; Hỗ trợ y tế, pháp lý, trang thiết bị phù hợp với nghề đào tạo khi hồi gia; Tư vấn tâm lý, nghề và học nghề; Hoạt động trị liệu tâm lý; Nâng cao kỹ năng sống; Trợ giúp sau khi rời Ngôi nhà Bình yên.

Ngày 8 tháng 3 năm 2007, mở cửa đón nhận nạn nhân đầu tiên đến Ngôi nhà Bình yên. đến nay, Ngôi nhà Bình yên đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trở về.

Nạn nhân lưu trú tại Ngôi nhà Bình yên đến từ hầu hết các tỉnh/thành phố, từ tỉnh địa đầu Hà Giang đến tận đất mũi Cà Mau, thuộc 15 nhóm dân tộc, bao gồm: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Dao, H’Mông, Cao Lan, Sán Dìu, Dáy, Khơ Mú, Ê Đê, Khơ Me, Hoa, Giẻ Triêng, Mường…