Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ Phụ nữ bị bạo lực gia đình

Để góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng mô hình Nhà tạm lánh (Ngôi nhà Bình yên) cho nạn nhân bị bạo lực gia đình nhằm giúp đỡ và hỗ trợ cho nạn nhân bạo lực gia đình có môi trường sống tốt nhất để họ sớm ổn định về thể chất và tinh thần sau thời gian phải chịu đựng những hành vi bạo lực của người thân gây ra.

Mục tiêu của Ngôi nhà Bình yên hỗ trợ Phụ nữ bị bạo lực gia đình:

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện, an toàn và tôn trọng đối với phụ nữ và trẻ em là những nạn nhân của bạo lực gia đình trong thời gian tạm trú tại Ngôi nhà Bình yên. Đồng thời hỗ trợ gói hồi gia giúp phụ nữ bị bạo lực gia đình trở về gia đình của họ và người thân được bền vững với sự giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành đoàn thể tại địa phương.

Để thực hiện mục tiêu trên, NNBY được tổ chức và vận hành với các bộ phận chuyên môn:

  1. Phòng tham vấn: là nơi trao đổi, cung cấp thông tin về quyền phụ nữ, quyền trẻ em, cung cấp các dịch vụ tư vấn, tham vấn về các vấn đề liên quan đến gia đình, hôn nhân, giới, sức khỏe sinh sản, HIV, kỹ năng sống...Đồng thời cũng là nơi đầu tiên tiếp nhận và sàng lọc thông tin về nạn nhân, hướng dẫn các thủ tự, thủ tục cần thiết, liên hệ với chính quyền, công an, Hội phụ nữ địa phương và các tổ chức khác nhằm cung cấp thông tin ban đầu, tìm kiếm sự hỗ trợ, phối hợp giải quyết về các vấn đề liên quan.
  2. Nhà trẻ là nơi chăm sóc con của các nạn nhân bị bạo lực gia đình trong thời gian tạm trú tại Ngôi nhà Bình yên
  3. Nhà Bình yên(Nhà tạm trú) cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.